Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

τελευταία νέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
14/10/2019

Ο δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τους αρχικούς όρους της σύμβασης, σύμφωνα με την περ. α παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.4412/16, ύστερα από άγονο διαγωνισμό, τα υπολειπόμενα τμήματα της αρχικής ανάθεσης για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 746,40€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι ποσό 925,54€ με ΦΠΑ.
Πρόσκληση...
Διακήρυξη...
espd σε μορφή pdf
espd σε μορφή xml

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
14/10/2019

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.
Τεχνική έκθεση...
Διακήρυξη...
Προκήρυξη...
espd σε μορφή pdf
espd σε μορφή xml

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
14/10/2019

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου ο εορτασμός του Μακεδονικού Αγώνα στους Αμπελόκηπους. Ξεκινήσαμε με τη Δοξολογία για την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Ακολούθησε η ομιλία του Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Εθελοντισμού Παύλου Κεσόγλου. Στον Ιερό Ναό παραβρέθηκαν σχολεία του Δήμου μας με τους σημαιοφόρους και παραστάτες τους καθώς και επίλεκτα χορευτικά με στολές της Μακεδονίας.
Μετά το τέλος της ομιλίας σχηματίστηκε πομπή προς την Κεντρική Πλατεία Αμπελοκήπων. Συνεχίσαμε με την επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων και κλείσαμε την εκδήλωση με χορούς από την Μακεδονία.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους Δημοτικοί Σύμβουλοι και Σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, εκπρόσωποι πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του δήμου και πλήθος κόσμου.
Φωτογραφικά στιγμιότυπα

  Δελτία Τύπου (Ενημέρωση Πολιτών)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ
14/10/2019

Σε ξενοδοχείο της δυτικής Θεσσαλονίκης, από τις 11 έως τις 13.10.19 πραγματοποιήθηκε  το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλκοολικών Ανώνυμων «Κάλεσμα Ζωής». Στο συνέδριο παραβρέθηκε προσκεκλημένος ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφιος Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος εντυπωσιάσθηκε από την προσπάθεια την οποία καταβάλουν άνδρες και γυναίκες για να αναρρώσουν από τον αλκοολισμό. Τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο αρκεί να το θελήσει. Μπροστά στην δύναμη της θέλησης του ανθρώπου τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί. Ο κ.Κυρίζογλου συνομίλησε με αλκοολικούς δημότες του, τους οποίους συμπαραστάθηκε ηθικά και τους προέτρεψε να εντείνουν την προσπάθεια τους και να δείξουν τη δύναμη της θέλησης τους, για να βγουν στο τέλος νικητές στη μάχη κατά του αλκοολισμού.
Αφίσα
Έντυπο
Πρόγραμμα

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
14/10/2019

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφιος Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) Λάζαρος Κυρίζογλου, παραβρέθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το 11 έως 13 Οκτωβρίου 2019, στα Καμμένα Βούρλα και απηύθυνε χαιρετισμό.

Δείτε περισσότερα...

Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Δελτία Τύπου (Ενημέρωση Πολιτών)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
14/10/2019

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην «Προμήθεια αναλώσιμων  υλικών μηχανοργάνωσης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα της  εταιρίας και με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17/10/2019 και ώρα 11:30.πμ.
Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε μαζί με την προσφορά είναι τα εξής:
1)    Ποινικό μητρώο (ή ΑΔΤ για να το  ζητήσει η Υπηρεσία ).
2)    Φορολογική ενημερότητα  της εταιρίας.
3)    Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας (από τον ΕΦΚΑ για το αν απασχολείτε ή όχι προσωπικό και αν πρόκειται για ατομική εταιρία  και από το Ταμείο σας ότι πληρώνετε  τις εισφορές σας).
4)    Αν πρόκειται για την εταιρία καταστατικό εκπροσώπησης 30 ημερών από το ΓΕΜΗ.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Κωνσταντίνος Κόγκας  (τηλ. 2313.313694)

Τεχνική έκθεση…

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
11/10/2019

Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης(Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη 26 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4-2019
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13-10-2019 ΕΩΣ 22-10-2019

  Προσλήψεις - Προκηρύξεις
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν.4611/2019
10/10/2019

Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε Δήμους

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"
9/10/2019

Διαβάστε τη συνέντευξη

Δείτε την συνέντευξη στην Εφημερίδα "Τύπος Θεσσαλονίκης"

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΣΥΝΤΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ¨ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ¨
9/10/2019

Διαβάστε τη συνέντευξη...

Δείτε τη συνέντευξη στο site www.dikaiologitika.gr

  Δελτία Τύπου (Ενημέρωση Πολιτών)
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ MKO PRAKSIS ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ HIV ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β & C
9/10/2019

Ο Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης  θα φιλοξενήσει κινητή μονάδα της ΜΚΟ PRAKSIS για ενημέρωση και εξέταση HIV και Ηπατίτιδες B και C όπου θα πραγματοποιούνται ανώνυμα και γρήγορα τεστ.
Ο απώτερος στόχος είναι η έγκυρη ενημέρωση και η έγκαιρη εξέταση για το HIV/AIDS και τις Ηπατίτιδες B & C και η μείωση των περιστατικών καθυστερημένης διάγνωσης.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
-Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στις  15/10/2019 και ώρες 10:00-14:00 
-Στο Ιατρείο του Πολυκέντρου Αγίου Νεκταρίου (Δενδροπόταμος) στις 16/10/2019 και ώρες 10:00-14:00

  Κοινωνική Πολιτική (Δελτία Τύπου)
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ
8/10/2019

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευση δένδρων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και ενδεικτικό προϋπολογισμό 59.991,25€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 74.389,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Περίληψη διακήρυξης
Διακήρυξη
Τεχνική έκθεση
Τιμολόγιο μελέτης
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε μορφή Pdf
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε μορφή xml

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8/10/2019

Ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφιος Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) Λάζαρος Κυρίζογλου παρέστη το απόγευμα της Δευτέρας 7/10 στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με μοναδικό θέμα την εξέλιξη των εργασιών του μετρό Θεσσαλονίκης

Δείτε περισσότερα...
Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
8/10/2019

O Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης» προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμετάλλευση του κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείο Αμπελοκήπων. Δείτε περισσότερα...

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
8/10/2019

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση για τη «Προμήθεια αθλητικών ρούχων (ενδυμασία των τμημάτων)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11-10-2019 και ώρα 13:00 μ.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Χαρίση Αφροδίτη  (τηλ. 2310.725775)

Τεχνική έκθεση…

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "Η ΒΕΓΓΕΡΑ"
7/10/2019

Απολαύσαμε μια καταπληκτική θεατρική παράσταση με τίτλο: «Η Βεγγέρα» του Ηλία Καπετανάκη από τον πολιτιστικό σύλλογο της Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Στην κατάμεστη αίθουσα του δημοτικού κινηματοθεάτρου «Αλέξης Μινωτής» παρακολουθήσαμε μια ανεπανάληπτη σατιρική ηθογραφία του 1894 μέσα από την καθημερινή ζωή του μικροαστικού κόσμου της εποχής.  Αν και βρισκόμαστε στο 2019, αυτή η θεατρική παράσταση είναι ένας ακόμη καθρέφτης του σήμερα καθώς δεν έχουν εκλείψει η ημιμάθεια, η υποκρισία και ο καθωσπρεπισμός. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα

  Δελτία Τύπου (Πολιτισμός)
ΠΕΔΚΜ:ΠΥΡ ΟΜΑΔΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤτΕ
7/10/2019

Την σφοδρή αντίδραση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) και προσωπικά του προέδρου της, Δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρου Κυρίζογλου, προκάλεσε ο αιφνιδιασμός της κυβέρνησης  προς τους Δήμους, από τους οποίους ζητείται και πάλι, να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Δείτε περισσότερα...
Επιστολή προς του Υπουργούς...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7/10/2019

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφιος Πρόεδρος για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων με τα Υπουργεία για θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση.

Δείτε περισσότερα...
Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
Θεατρική σεζόν με γέλιο μέχρι δακρύων!
4/10/2019

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης υποδέχεται στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Αλέξης Μινωτής» την φετινή θεατρική σεζόν με γέλιο μέχρι δακρύων. Έτσι την Κυριακή 6/10 στις 8μ.μ. θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο του Ηλία Καπετανάκη «Η βεγγέρα» από την θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου Νέας Πολιτείας Ευόσμου, το Σάββατο 19/10 στις 8μ.μ., η θεατρική ομάδα Νέας Πέλλας «Πελλαία Μούσα» θα παρουσιάσει την κωμωδία της Βούλας Αργυράκη «Αχ αυτές οι μάνες μας» ενώ την Κυριακή 20/10 στις 8μ.μ. ο Σύλλογος Στραντζαλιωτών «Η Στράντζα» θα παρουσιάσουν άλλη μία κωμωδία της Βούλας Αργυράκη με τίτλο «Πέθανε η θεία;». Είσοδος ελεύθερη με προαιρετική προσφορά τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου. Έπεται και συνέχεια…

Αφίσες

  Εκδηλώσεις (Πολιτισμός)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 3/2019 ΤΗΣ ΚΔΕΔΑΜ
4/10/2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 3/2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

  Προσλήψεις - Προκηρύξεις
Σελίδα 4 από 259Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by