Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

τελευταία νέα

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
5/6/2020

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 176/34369/3.6.2020 εγκυκλίου του Γ.Γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών από την Τρίτη 9/6 ξεκινάει ξανά η λειτουργία των παιδικών χαρών του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης οι οποίες είχαν κλείσει λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. Παρακαλούνται οι συνοδοί όπως μεριμνήσουν για την τήρηση των προβλεπόμενων σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και υπενθυμίζουμε ότι "η επαναλειτουργία των εν θέματι παιδικών χαρών προϋποθέτει την πλήρωση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας, όπως αυτές περιγράφονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση, τη λειτουργία και την πιστοποίησή τους, και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. και σε απόλυτη συνάρτηση αφενός των υφιστάμενων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν ανά περιοχή αφετέρου της πιστής τήρησης των μέτρων προστασίας που έχουν ορισθεί και ισχύουν." Μένουμε ασφαλείς και στο παιχνίδι των παιδιών μας.

  Δελτία Τύπου (Ενημέρωση Πολιτών)
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
5/6/2020

Φέτος το καλοκαίρι, ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης δίνει τη δυνατότητα στους σινεφίλ να ζήσουν όμορφες κινηματογραφικές στιγμές στο πρώην Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» με την προβολή γνωστών και αγαπημένων ταινιών του ελληνικού και του παγκόσμιου κινηματογράφου. Από την Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι και την Τρίτη 4 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9μμ ταξιδέψτε κάτω από τα αστέρια στον κόσμο της έβδομης τέχνης τηρώντας πάντα τις προβλεπόμενες ασφαλείς αποστάσεις. Εκκίνηση με την δραματική ελληνική ταινία «Η Ρόζα της Σμύρνης», της ταινίας σταθμού που «έκοψε» πάνω από 350.000 εισιτήρια. Είσοδος ελεύθερη.

Αφίσα

  Εκδηλώσεις (Πολιτισμός)
Θερινός Κινηματογράφος 2020-“ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ”
4/6/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Θερινός Κινηματογράφος 2020-“ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ” » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη   10-06-2020 και ώρα 11:00 π.μ..
Μαζί με το έντυπο της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει νε προσκομίσουν:
1)    Ποινικό μητρώο ή αντίγραφο ΑΔΤ για να το ζητήσει η υπηρεσία (αν πρόκειται για εταιρία τα μέλη ΑΕ ή οι διαχ/τες ΟΕ)
2)    Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ότι απασχολείται ή όχι προσωπικό ( και αν πρόκειται για ατομική  επιχείρηση και από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλεται ασφαλιστικές εισφορές)
3)    Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας.
4)    Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών όπου αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των εκπροσώπων).
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
    Μαρία Κουνατίδου (τηλ. 2313.313676)
      Κυριακή Μητσού  (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική έκθεση

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
4/6/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Θερινός Κινηματογράφος 2020-“ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ” » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη   10-06-2020 και ώρα 11:00 π.μ..
Μαζί με το έντυπο της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει νε προσκομίσουν:
1)    Ποινικό μητρώο ή αντίγραφο ΑΔΤ για να το ζητήσει η υπηρεσία (αν πρόκειται για εταιρία τα μέλη ΑΕ ή οι διαχ/τες ΟΕ)
2)    Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ότι απασχολείται ή όχι προσωπικό ( και αν πρόκειται για ατομική  επιχείρηση και από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλεται ασφαλιστικές εισφορές)
3)    Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας.
4)    Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών όπου αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των εκπροσώπων).
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Μαρία Κουνατίδου (τηλ. 2313.313676)  Κυριακή Μητσού  (τηλ. 2313.313643)
Τεχνική έκθεση…

  Εκδηλώσεις (Πολιτισμός)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ
4/6/2020

Ξεκίνησε η τοποθέτηση αυτόματης συσκευής αντισηψίας στα 31 Δημοτικά και στα 16 Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Ο Δήμος προέβει στην προμήθεια και τοποθέτηση των συγκεκριμένων συσκευών για την προστασία της δημόσιας υγείας και στα σχολεία του δήμου. Η αυτόματη συσκευή αντισηψίας είναι εξοπλισμός δημόσιας υγείας που χρησιμοποιείται ευρύτερα στο υγειονομικό σύστημα, τα σχολεία, τα ξενοδοχεία, τους σταθμούς, τα αεροδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους. Με το μικρό του μέγεθος δεν πιάνει χώρο έχει ευέλικτη και βολική εγκατάσταση με έξυπνο και ανέπαφο ψεκασμό για την αποφυγή περαιτέρω μόλυνσης.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
4/6/2020

Σε συνέχεια ανοικτής πρόσκλησης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης υπέβαλε πρόταση και εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», με τίτλο «Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» το οποίο εστιάζει στην προμήθεια οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρική ενέργεια, υβριδικά οχήματα κ.ά.) ή διαθέτουν κινητήρες νέας γενιάς με αντιρρυπαντική τεχνολογία με στόχο την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Με την ένταξη στο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ (κατανομή του προϋπολογισμού στον ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ–ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ €325.000), ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί ένα νέο λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού, δύο μικρών επιβατικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και ενός ημιφορτηγού με συνολική δημόσια δαπάνη €324.999,91. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στη Διαύγεια εντός των επόμενων εβδομάδων.

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
4/6/2020

Λίγο πράσινο για όλους…
Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου, και στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης πρασίνου, το Τμήμα Πρασίνου προχώρησε στη φύτευση 2.500 εποχιακών ανθόφυτων (coreopsis, αργυράνθεμο, γκαζάνια, πετούνια, φλόγα, σερφίνια) σε παρτέρια κεντρικών σημείων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης  με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με αγάπη για το πράσινο επιχειρούμε να προσφέρουμε, με χρώματα και αρώματα, μια νότα ομορφιάς και αισιοδοξίας. Και μία συμβουλή για τους δημότες μας…
Αυτή την εποχή φυτέψτε κατηφέδες και σερφίνια. Πρόκειται για φυτά με πλούσια ανθοφορία μακράς διάρκειας και με περιορισμένες απαιτήσεις σε φροντίδα. Απαιτούν μεγάλη ηλιοφάνεια και έχουν μέτριες  απαιτήσεις σε νερό.
Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου (Τεχνική Υπηρεσία)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΧΑΛΚΙΔΗ"
3/6/2020

Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ».

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Συγγραφή υποχρεώσεων
Αμπελόκηποι Αποτύπωση
Φάκελος Δημόσιας Σύμαβασης Μελέτης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (pdf)

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
3/6/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην
«Συντήρηση και επισκευή οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο Καραπάντσειο  Πολιτιστικό Κέντρο » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη  09-06-2020 και ώρα 11:30 π.μ..

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)
Τεκμηριωμένο αίτημα...
Προσφορά...

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
3/6/2020

Δημοσιοποίηση προτεινόμεης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για το έργο : «Σύνδεση του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία οδό. ( Κάθετος Άξονας 56)»  η οποία τοιχοκολλήθηκε στις  03-06- 2020. Οι σχετικοί πίνακες και το διάγραμμα βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία προς ενημέρωση.
Τηλέφωνα επικοινωνίας - 2313 300936 - Κιάκου Αννέτα Αγ.Τοπογράφος Μηχανικός.

Ανακοίνωση
Έγγραφο της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."
Κτηματολογικός Πίνακας
Σχέδιο

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
2/6/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, έχοντας στην κορυφή του ενδιαφέροντός του την Παιδεία και την Εκπαίδευση, εντός του πλαισίου των οικονομικών του δυνατοτήτων και ανάλογα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες κάθε σχολείου, προχώρησε στην προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού και δικτυακού υλικού αλλά και σε εργασίες εγκατάστασης, ενίσχυσης-αναβάθμισης της δικτυακής υποδομής σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας. Ειδικότερα: Σε κάθε Γυμνάσιο και Λύκειο παραδίδονται (1) laptop και (5) tablets. Σε όλα τα σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια γίνεται ενίσχυση και αναβάθμιση της δικτυακής τους υποδομής. Στην παράδοση-παραλαβή του σχετικού εξοπλισμού στο 1ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων και στο συστεγαζόμενο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Αμπελοκήπων-Μενεμένης παρέστη το πρωί της Τρίτης 2/6/2020 ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων–Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου ο οποίος παρέδωσε στους διευθυντές tablets και φορητούς υπολογιστές (laptops). O Δήμος μας στηρίζει έμπρακτα και με κάθε τρόπο το έργο των εκπαιδευτικών και την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Δελτία Τύπου (Σχολεία - Παιδεία)
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2/6/2020

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ - ΓΕΥΓΕΛΗ ΚΑΙ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ»
Δείτε το σχετικό έγγραφο...

  Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου (Τεχνική Υπηρεσία)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΣΕ
2/6/2020

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 2/6 από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ο καθαρισμός και το πλύσιμο της παλιάς μεταλλικής πεζογέφυρας του ΟΣΕ στο τέρμα της οδού Xαλκίδη (Γ. Γεννηματά κ. Λ. Καλλιθέας).

Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
2/6/2020

Τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου μας που επιθυμούν, κάνοντας χρήση της ρύθμισης του άρθρου 65 νόμου 4688/2020, να επεκτείνουν την  άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων, παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν τα συνημμένα έγγραφα και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και την Υπεύθυνη Δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση  esoda@ampelokipi-menemeni.gr
Η αιτηθείσα Επέκταση Αδείας ή η τυχόν αρνητική απάντηση της Υπηρεσίας θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αιτήσεως.   
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή απορία, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 2313-313616
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2313-313655
Γραφείο Εσόδων:2313-313679
Τεχνική Υπηρεσία:2313-300962

Υπεύθυνη Δήλωση...

Αίτηση Υ/Δ...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΝΕΜΕΝΗ
2/6/2020

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 1/6/2020 η λειτουργία του Κέντρου Αιμοληψίας Δυτικής Θεσσαλονίκης στο κτήριο του ΚΑΠΗ Μενεμένης (Έλλης Αλεξίου 10, Μενεμένη) το οποίο λειτουργεί ο δήμος σε συνεργασία με τη Ν.Υ. Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου». Το χώρο του ΚΑΠΗ Μενεμένης επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης 2/6/2020 ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιούνται μέχρι και το Σάββατο 6 Ιουνίου με το εξής ωράριο:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη : 12:00-19:00
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο: 8:30-14:00

Μένουμε ασφαλείς, τηρούμε τις αποστάσεις, φοράμε μάσκα, πλένουμε τα χέρια μας και  βγαίνουμε για να δώσουμε αίμα. Σας ευχαριστούμε.
Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Κοινωνική Πολιτική (Δελτία Τύπου)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2/6/2020

Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αντικατάστασης της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση νέας στον εσωτερικό χώρο δωρεάν στάθμευσης οχημάτων του πρώην στρατοπέδου Μέγας Αλέξανδρος το έργο εκτελείται με δαπάνες του δήμου από το Τμήμα Συντήρησης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Έτσι θα επιτρέπεται η είσοδος των οχημάτων στο χώρο του πρώην στρατοπέδου και η στάθμευσή τους μόνο στο χώρο στάθμευσης δηλαδή μπαίνοντας από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αριστερά. Στον εσωτερικό χώρο του στρατοπέδου θα επιτρέπεται η είσοδος σε πεζούς, ποδηλάτες, ελεύθερα αθλουμένους.

Φωτογαφικά στιγμιότυπα...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΞΑΝΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
2/6/2020

Ξεκίνησε σήμερα 1η Ιουνίου κανονικά και χωρίς προβλήματα η επαναλειτουγία των παιδικών σταθμών, των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Στα πρόσωπα εκπαιδευτών και μαθητών φάνηκε η ικανοποίηση για την επαναλειτουργία των σχολείων. Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου επισκέφθηκε το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και παρακολούθησε την προσέλευση των μαθητών και την κατανομή τους σε τάξεις που έγινε με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων.
Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Δελτία Τύπου (Σχολεία - Παιδεία)
Γ΄φάση άρσης των περιορισμών στην αθλητική δραστηριότητα
1/6/2020

Το Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ακολουθώντας την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2087), ανακοινώνει:

Ανακοίνωση

Φύλλο ιατρικού ιστορικού αθλητή/τριας

Ιατρική βεβαίωση

Δελτίο καταγραφής αθλούμενου

Έντυπο ιατρικού ιστορικού αθλούμενου/νης

  Δελτία Τύπου (Αθλητισμός)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1-6/6/2020
29/5/2020

Ολοκληρώνεται το Σάββατο 30/5 ο κύκλος λειτουργίας του Κέντρου Αιμοληψίας Δυτικής Θεσσαλονίκης στο κτήριο του Β’ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων (Ελευθερίας και 28ης Οκτωβρίου, Αμπελόκηποι) το οποίο λειτουργούμε σε συνεργασία με τη Ν.Υ. Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου». Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ευχαριστεί για ακόμη μία φορά όλους του συμπολίτες και δημότες των όμορων δήμων που επισκέφθηκαν τη δομή και αφιέρωσαν λίγο χρόνο από την ημέρα τους για να δώσουν αίμα.
Από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 η λειτουργία του Κέντρου Αιμοληψίας θα μεταφερθεί στο ΚΑΠΗ Μενεμένης (Έλλης Αλεξίου 10, Μενεμένη) με το εξής ωράριο:
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη : 12:00-19:00
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο: 8:30-14:00

Το Κέντρο Αιμοληψίας λειτουργεί ανεξάρτητα από τράπεζες αίματος των Δήμων και δημιουργήθηκε σαν προσωρινή δομή για την εξυπηρέτηση όλων των δημοτών και κατοίκων δήμων όλης της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Μένουμε ασφαλείς, τηρούμε τις αποστάσεις, φοράμε μάσκα, πλένουμε τα χέρια μας και  βγαίνουμε για να δώσουμε αίμα. Σας ευχαριστούμε.
Αφίσα...

  Ανακοινώσεις (Ενημέρωση Πολιτών)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
29/5/2020

Μετά τα Λύκεια και τα Γυμνάσια του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή ο καθαρισμός και η απολύμανση και των σχολείων της Α/θμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) έτσι ώστε όλοι οι χώροι να είναι έτοιμοι για την επαναλειτουργία των σχολείων από τη Δευτέρα 1/6. Οι σχολαστικοί καθαρισμοί θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μέχρι την λήξη του σχολικού έτους 2019-2020 πάντα με τα προβλεπόμενα, Τα σχολικά συγκροτήματα επισκέπτεται και επιθεωρεί ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου ο οποίος και συνομιλεί και με τους εκπαιδευτικούς. (Δείτε τα σχετικά βίντεο στο:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Q7UoCGPGbesYbCxwk_q96_5qcto865A
Δείτε την συνέντευξη του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου στην ΕΡΤ-3 και στην εκπομπή «Κάθε μέρα Ελλάδα» στο: https://youtu.be/p-92Y1272mg )

Φωτογραφικά στιγμιότυπα...

  Δελτία Τύπου (Σχολεία - Παιδεία)
Σελίδα 9 από 285Πρώτη   Προηγούμενη   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Eπόμενη   Τελευταία   

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by