Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
3/7/2020

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης θα προβεί στην προμήθεια Εξοπλισμού Νηπιαγωγείων.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Πέμπτη  09/07/2020 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Παιδείας στο Δημαρχιακό Μέγαρο  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12 , 2ος όροφος.

Πρόσκληση
Τεχνική έκθεση

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
2/7/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  06-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Μπαλασόπουλος Χρήστος (τηλ. 2313.300933)
Τεχνική έκθεση

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
30/6/2020

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 για την «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (ανά ώρα και ανά άτομο) ενώ η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 619.733,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 499.785,00€, ΦΠΑ: 119€) και υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα: Τμήμα 1: Φύλαξη σχολικών μονάδων με εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ 321.750,00€ και
Τμήμα 2: Φύλαξη χώρων-Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» και το αμαξοστάσιο της υπηρεσίας καθαριότητας, με εκτιμώμενη αξία 178.035,00€ χωρίς ΦΠΑ
Τεχνική έκθεση
Προκήρυξη
Διακήρυξη
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε μορφή pdf
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε μορφή xml

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Συντήρηση και επισκευή κεντρικών και τοπικών κλιματιστικών μονάδων
23/6/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Συντήρηση και επισκευή κεντρικών και τοπικών κλιματιστικών μονάδων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26-06-2020 και ώρα 11:00 π.μ..
Μαζί με την προσφορά παρακαλώ προσκομίστε  τα εξής:
1)    Ποινικό μητρώο ή φωτ/πια ΑΔΤ για να τα ζητήσει η Υπηρεσία ή Υ/Δ (αν πρόκειται για Ο.Ε.  για τους εταίρους και για  Α.Ε. για τα μέλη του Δ.Σ. ).
2)    Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας.
3)    Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας (αν είναι ατομική επιχ/ση και ασφαλιστική ενημερότητα από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλετε εισφορές).
4)    Aν πρόκειται για εταιρία και αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών ). Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:   Μπαλασόπουλος Χρήστος (τηλ. 2313.300933), Μητσού Κυριακή (τηλ.2313.313643)

Τεκμηριωμένο αίτημα
Έντυπο προσφοράς

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ)
22/6/2020

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υπηρεσιών «Μίσθωσης λεωφορείων (Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 52.680,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 42.483,87€,  ΦΠΑ: 10.196,13€).
Περίληψη Διακήρυξης...
Διακήρυξη...
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)-Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (xml)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)-Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (pdf)

Διευκρίνηση σχετικά με το διαγωνισμό
Έχοντας υπόψη το νόμο 4690/2020 για τις μεταβολές στο ΦΠΑ η σύγκριση των κατατεθέντων προσφορών και η τελική κατακύρωση θα γίνει με βάση την καθαρή αξία.

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (7-14 ΕΤΩΝ) & ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
19/6/2020

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14) ετών & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2019», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και ενδεικτικό προϋπολογισμό 48.316,50€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 55.129,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Τεχνική έκθεση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (pdf)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (xml)

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Θέατρο σκιών στις γειτονιές και τις πλατείες του Δήμου μας
12/6/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στις  πολιτιστικές εκδηλώσεις «Θέατρο σκιών στις γειτονιές και τις πλατείες του Δήμου μας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη  18-06-2020 και ώρα 11:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
    Κουνατίδου Μαρία  (τηλ. 2313.300676)
     Μητσού Κυριακή   (τηλ. 2313.300643)

Τεχνική έκθεση

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
11/6/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση
«Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη  18-06-2020 και ώρα 10:30 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική έκθεση…
Προσφορά…

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΓΕΥΓΕΛΗ-ΠΛΑΣΤΗΡΑ
10/6/2020

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση πρασίνου περιοχής εργατικών κατοικιών Δαβάκη - Παπαφλέσα - Γευγελή και Ν. Πλαστήρα», αρ. μελ. 113/2017, C.P.V.: 45262640-9 σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 27 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δείτε περισσότερα...

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
9/6/2020

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Διακήρυξη
Προκήρυξη
Τεχνική έκθεση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένo Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)σε μορφή pdf
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένo Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή xml

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Σελίδα 1 από 110Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by