Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προμήθεια τροφών για την σίτιση των αδέσποτων ζώων λόγω έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός)
1/4/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην  «Προμήθεια τροφών για την σίτιση των αδέσποτων ζώων λόγω έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός)» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση .
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  03-04-2020 και ώρα 11:30 π.μ..

Διαβάστε Περισσότερα...  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
30/3/2020

ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα...  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης
24/3/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή .xml

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Υπηρεσιών παροχής sms λόγω έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός)
24/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση
«Υπηρεσιών παροχής sms λόγω έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός)» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26-03-2020 και ώρα 11:30 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:  Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική έκθεση

Έντυπο προσφοράς

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των ΝΠΔΔ του
23/3/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 7-11

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή .xml

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Προμήθεια δύο (2) δικύκλων και ενός (1) επιβατηγού οχήματος 1400 cc
20/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην  «Προμήθεια δύο (2) δικύκλων και ενός (1) επιβατηγού οχήματος 1400 cc – πέντε θέσεων για το  προσωπικό του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  01-043-2020 και ώρα 11:30 π.μ..
Μαζί με το έντυπο της προσφοράς , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει νε προσκομίσουν:
Ποινικό μητρώο ή αντίγραφο ΑΔΤ για να το ζητήσει η υπηρεσία (αν πρόκειται για εταιρία τα μέλη ΑΕ ή οι διαχ/τες ΟΕ)
1)    Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ότι απασχολείται ή όχι προσωπικό ( και αν πρόκειται για ατομική  επιχείρηση και από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλεται ασφαλιστικές εισφορές)
2)    Φορολογική ενημερότητα
3)    Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών όπου αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των εκπροσώπων).
4)    Αν η τεχνική έκθεση αναφέρει ειδικούς όρους και πιστοποιητικά να προσκομίσετε και αυτά.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
      Ηλίας Ρουσσέτης (τηλ.2310.724670)
    Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική Εκθεση

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ IΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
18/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ IΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) Drone» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 23-03-2020 και ώρα 11:30 π.μ..
Μαζί με το έντυπο της προσφοράς , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:
 

Διαβάστε Περισσότερα...  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Προμήθεια απολυμαντικού-καθαριστικού για δημόσιους χώρους λόγω έκτακτης ανάγκης (κορονοϊός)
16/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση
« Προμήθεια απολυμαντικού-καθαριστικού για δημόσ. χώρους  λόγω έκτακτης ανάγκης (κορονοϊός )  » με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  18-03-2020 και ώρα 11:30 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
    
Σαρακατσιάνου Γεωργία (τηλ.2310.724621)   
Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική έκθεση

Έντυπο προσφοράς

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Προμήθεια υγειονομικού υλικού λόγω έκτακτης ανάγκης (κορονοϊός)
13/3/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση
« Προμήθεια υγειονομικού υλικού λόγω έκτακτης ανάγκης (κορονοϊός ) » με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  16-03-2020 και ώρα 11:30 π.μ..
Μαζί με το έντυπο της προσφοράς , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

Διαβάστε Περισσότερα...  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Σελίδα 1 από 107Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by