Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
14/10/2019

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην «Προμήθεια αναλώσιμων  υλικών μηχανοργάνωσης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα της  εταιρίας και με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17/10/2019 και ώρα 11:30.πμ.
Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε μαζί με την προσφορά είναι τα εξής:
1)    Ποινικό μητρώο (ή ΑΔΤ για να το  ζητήσει η Υπηρεσία ).
2)    Φορολογική ενημερότητα  της εταιρίας.
3)    Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας (από τον ΕΦΚΑ για το αν απασχολείτε ή όχι προσωπικό και αν πρόκειται για ατομική εταιρία  και από το Ταμείο σας ότι πληρώνετε  τις εισφορές σας).
4)    Αν πρόκειται για την εταιρία καταστατικό εκπροσώπησης 30 ημερών από το ΓΕΜΗ.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Κωνσταντίνος Κόγκας  (τηλ. 2313.313694)

Τεχνική έκθεση…

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ
8/10/2019

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευση δένδρων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και ενδεικτικό προϋπολογισμό 59.991,25€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 74.389,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Περίληψη διακήρυξης
Διακήρυξη
Τεχνική έκθεση
Τιμολόγιο μελέτης
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε μορφή Pdf
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε μορφή xml

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
8/10/2019

O Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης» προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμετάλλευση του κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείο Αμπελοκήπων. Δείτε περισσότερα...

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
8/10/2019

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση για τη «Προμήθεια αθλητικών ρούχων (ενδυμασία των τμημάτων)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11-10-2019 και ώρα 13:00 μ.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Χαρίση Αφροδίτη  (τηλ. 2310.725775)

Τεχνική έκθεση…

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
3/10/2019

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», αρ. μελ. 121/2017, C.P.V.: 45212200-8, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 27 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Διαβάστε Περισσότερα...  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DPO
2/10/2019

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση για τη «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων DPO» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 07-10-2019 και ώρα 11:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Κόγκας Κωνσταντίνος (τηλ. 2313.300694)

Τεχνική έκθεση…

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
1/10/2019

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 136/2018), με προεκτιμώμενη αμοιβή 58.499,74 € (χωρίς ΦΠΑ).
ΤΕΥΔ
Διακήρυξη
Τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμός δημοπράτησης
Περίληψη διακήρυξης
Συγγραφή υποχρεώσεων μελέτης
Φάκελος Έργου

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών&l

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1/10/2019

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη  03-10-2019 και ώρα 13:00 μ.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Μιχαηλίδου Δέσποινα (τηλ. 2313.300949)
Τεχνική έκθεση…

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
30/9/2019

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  07-10-2019 και ώρα 11:30 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Μανωλίδου Κατερίνα για την Τεχνική Έκθεση  (τηλ. 2313.300939)
Μητσού Κυριακή για την διαδικασία της ανάθεσης (τηλ. 2313.313643)
Τεχνική έκθεση…
Έντυπο προσφοράς…

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23/9/2019

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση για τη «Προμήθεια εφαρμογών για τις ανάγκες των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  25-09-2019 και ώρα 11:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:Κόγκας Κωνσταντίνος (τηλ. 2313.300694)

Τεχνική έκθεση...

  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί
Σελίδα 3 από 101Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by