΄΄Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την μελέτη «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΕΝΝΕΝΤΥ» (Αρ. Μελ. : 12/2019) – Μελέτη κατηγορίας 21΄΄

Αριθμός Απόφασης:

051

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: