΄Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης B’ τριμήνου 2017 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

224

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: