1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 και ένταξη του ερευνητικού προγράμματος «Διαμόρφωση Πρότυπου Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», αρ. μελ. 18/2016 ...

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: