16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: