5ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου (Παντοπωλείο) - Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας, (αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο)», επί της οδού Β. Ηπείρου αρ. 1, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

036

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

17/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: