Ανάκληση της υπ’ αριθ. 371/2011απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «περί επιβολής προστίμου για τοποθέτηση πινακίδας του κ. Μαυρίδη Κωνσταντίνου

Αριθμός Απόφασης:

168

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: