Αναμόρφωση προϋπολογισμού (13η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: