Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

16/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: