Ανάθεση προμηθειών (προμήθειας λουλουδιών – στεφανιών – φυτών, υλικών συντήρησης ηλεκ/κων εγκαταστάσεων πάρκων, οδών και κτιρίων κ.λπ.).

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: