Αποδοχή πρότασης του αντισυμβαλλόμενου «ΤΕΡΝΑ ΑΕ» για περιορισμό του κατασχεμένου ποσού βάσει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 305/2014 όμοιας απόφασης.

Αριθμός Απόφασης:

331

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: