Απόφαση περί της αποδοχής δωρεάς από τον όμιλο ΟΤΕ. Εισήγηση για την αναμόρφωση του πρ/σμού

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: