Απόφαση περί της άσκησης ένδικου βοηθήματος της προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά των υπ΄αριθμ. 137 & 138/23-05-2018 αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Ζ’ τοπικού υποκαταστήματος μισθωτών Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ.

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: