Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθμ. 243/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

Αριθμός Απόφασης:

254

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: