Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 2199/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών- εργατικές διαφορές)

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: