Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 283/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία)

Αριθμός Απόφασης:

091

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

23/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: