Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 6378/2019 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα E΄ Μονομελές)

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

01/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: