Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 7551/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

Αριθμός Απόφασης:

005

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: