Χορήγηση αδείας άσκησης υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β.

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: