Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Φιλιππουπόλεως 107 (εντός στοάς) στον Μπουρουτζίδη Δημήτριο για όλο το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: