Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, για το κατάστημα ‘‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)’’, επί της οδού ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του

Αριθμός Απόφασης:

040

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

03/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: