Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (Προχείρου γεύματος)-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού ΑΚΡΙΤΩΝ αρ.29, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ του Αθανασίου.

Αριθμός Απόφασης:

029

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: