Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Γ. ΧΑΛΚΙΔΗ αρ.:5, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΜΠΟΥΤΖΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟ του Κωνσταντίνου.

Αριθμός Απόφασης:

028

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: