Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Ελευθερίας 39 (πρώην 35), στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας της εταιρίας Θ.ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: