Χορήγηση εξουσιοδότησης στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Δήμου Διονύσιο (ΑΜ 4356)

Αριθμός Απόφασης:

231

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: