Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, κου Αντώνιου Χρίστογλου.

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

16/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: