Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ στη ΜΠΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

057

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: