Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) στην περιοχή Κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης στον τομέα Α-37, στηΔημοτική Κοινότητα Μενεμένης στην ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ.

Αριθμός Απόφασης:

037

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: