Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Αμπελώνων 59 στον Prenga Kastriot

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: