Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» επί της οδού Παναγοπούλου 20 στον Γκότση Χρήστο

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: