Διαγραφή χρέους της κας Καραδήμα Χαρίκλειας του Κων/νου

Αριθμός Απόφασης:

453

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: