Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω του ότι δεν του ανήκει το συγκεκριμένο ακίνητο

Αριθμός Απόφασης:

312

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: