Διάθεση του 50% της ΣΑΤΑ για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (ΠΝΠ 13 Απριλίου 2020 ΦΕΚ Α΄84/2020)

Αριθμός Απόφασης:

095

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: