Διατύπωση γνώμης, για την έναρξη της διαδικασίας «εκμίσθωση του αγροτεμαχίου υπ΄αριθμ. 7 στην οδό Πόντου, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος μας, εμβαδού 3.343τμ.,» σήμερα τυγχάνει κενό μισθώσεως.

Αριθμός Απόφασης:

003

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: