Διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό χώρων εντός των ορίων της Κοινότητας Αμπελοκήπων, όπου θα επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση

Αριθμός Απόφασης:

26

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: