Εφαρμογή προγράμματος «Άθλησης για Όλους» της Γ. Γ. Α., περιόδου 2017-2018.

Αριθμός Απόφασης:

095

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: