Έγκριση αλλαγής χρηματοδότησης δαπάνης από ιδίους πόρους σε ΣΑΤΑ

Αριθμός Απόφασης:

223

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: