Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο του υπ’ αριθ. 761/05.07.2013 εντάλματος προπληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: