Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο.

Αριθμός Απόφασης:

190

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: