Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας μεταλλικών τμημάτων κτιρίων», αρ. μελ. 49/2017

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: