Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονομικών και ενεργειακών δεδομένων και των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του μηχανισμού πληρωμών για τη συγγραφή των συναφών συμβατικών τευχών

Αριθμός Απόφασης:

065

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: