Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής ποσού 5.583,46€. Ψήφιση της πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

28/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: