Έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με λογιστή εξωτερικό συνεργάτη για την λογιστική υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

31/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: