Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για την «Ασφάλιση οχημάτων- μηχανημάτων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

98

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: