«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Κλάδεμα δένδρων», αριθ. μελ. 83/2016.

Αριθμός Απόφασης:

326

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: