Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευσης δένδρων», αριθμ. μελέτης 104/18.

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: