Εγκριση Εισηγητικής Εκθεσης γ΄τριμήνου έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης:

350

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: